Avsyrningsfilter CA 30 DH


Avsyrningsfilter som effektivt åtgärdar aggressivt vatten.Åtgärdar:

  • Lågt pH-värde
  • Aggressivt vatten
  • Surt vattenTeknisk information:

Avsett för 1 hushåll

Reningskapacitet 30 liter/min

Placering Efter trycktank

Höjd 132 cm

Diameter 26 cm

Styrenhet Tidsstyrd

Anslutning 3/4” utvändig

Spolbehov 20 liter/min