Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Har du egen brunn är det du som brunnsägare som ansvarar för vattenkvaliteten på ditt vatten.Här är ett par utdrag av Livsmedelsverkets rekommendationer för brunnsägare

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, mangan och nitrit.Vi samarbetar endast med ackrediterade laboratorier för att garantera högsta tillförlitlighet och kvalitét. Beställ vattenanalysen till reducerat pris på Eurofins och förslaget på åtgärd kommer dig tillhanda tillsammans analysresultatet på utförd analystjänst. Normal hanteringstid 14 dagar.

Eurofins logo
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by EMP Miljöteknik AB.