Järn & manganfilter REX 100


Sveriges bästa järnfilter


Åtgärdar:

 • Järn
 • Mangan
 • Aggressivt vatten
 • Svavelväte


Reducerar även:

 • Lukt
 • Arsenik
 • Uran
 • Koppar
 • Zink
 • Bly
 • Tungmetaller
 • Färg
 • Humus
 • Turbiditet
 • SedimentTeknisk information:

Avsett för 1 hushål

Reningskapacitet 25 liter/min

Placering Efter trycktank

Höjd 132 cm

Diameter 26 cm

Vattenmätare Inbyggd

Anslutning 3/4” utvändig

Spolbehov 20 liter/min

Styrenhet Tidsstyrd