Kombinationsfilter KOMBI INTENSE


KOMBI INTENSE renar både mot järn, mangan och åtgärdar hårt vatten (med resthårdhet).Åtgärdar:

  •  Järn
  •  Mangan
  •  Kalk
  •  Svavelväte
  •  HumusTEKNISK INFORMATION:

Höjd 167 cm

Diameter 26 cm

Flödesstyrd automatik