Kombinationsfilter RAH 200


Effektivt kombinationsfilter som åtgärdar både kalk (hårt vatten) och humus.Åtgärdar:

  •  Kalk
  •  HumusTEKNISK INFORMATION:

Höjd 132 cm

Diameter 26 cm

Flödesstyrd automatik

Tillhörande 75-liters saltbehållare