Vanliga frågor

Vattnet ger vita avlagringar

Får du vita avlagringar vid kranarna och på diskbänken, kanske även en vit rand i kastrullen när du kokar vatten?
Då innehåller förmodligen ditt vatten höga halter kalk, eller möjligen salt. Du kan upptäcka kalk genom:

• vita fläckar på glas i badrummet
• att schampo och tvål löddrar dåligt
• att det går åt mycket tvättmedel
• att diskmaskinen behöver mycket salt för att fungera bra
• Sämre temperatur vid kaffebryggning

Kalk gör vattnet hårt vilket anses hälsosamt eftersom det innehåller kalcium. Men kalk gör det också svårt att få tvätten ren, samtidigt som varmvattenberedare och hushållsmaskiner kan kalka igen. Och när maskiner eller rör- och värmesystem skadas kan det bli kostsamt. Problemen åtgärdas oftast med kalkfilter.

Vid t.ex. bergvärmepump- eller markvärmepumpsinvesteringar är det väldigt viktigt att kontrollera vattnets hårdhet, då det är ett så kallat lågvärmesystem. Här isolerar kalken värmen från att utnyttjas optimalt med stora energiförluster som följd, vilket i vissa fall till och med kan göra en bergvärmeinstallationen till en ren förlustaffär. Här uppvisas förluster redan vid så kallat medelhårt vatten (5-10 dH).

Det blir gröna missfärgningar i handfatet och i toastolen

Det kan bero på att vattnet är så surt (har lågt pH-värde) att det löser ut koppar från rören. Lågt pH-värde kan du också se genom att:

• ljust hår blir grönaktigt när du tvättat det
• vattenrör av metall läcker

Lågt pH-värde ökar risken för korrosionsskador på vattenledningar av metall. Även höga salthalter kan orsaka korrosion. Problemet kan åtgärdas med vattenfilter.
Ett bra tecken är att man får en lodrät grön rand på bakväggen i toaskålen. Eller att det ser ut som att det har ärgat (grön/vitt) i kopplingar och skarven på vattenledningsrören.

Mitt vatten är brunt och det blir bruna beläggningar

Det tyder på höga järnhalter. Du kan också få följande problem med järn:

• bruna avlagringar i handfat, toastol etc.
• vattnet smakar/luktar järn
• tvätten får bruna eller svarta fläckar
• i vatten som får stå bildas en rostfärgad bottensats
• vattnet är grumligt

Ibland kan man få bort järnet genom att lufta och filtrera vattnet, men oftast behövs ytterligare åtgärder. Vad man väljer beror på vilken typ av järn vattnet innehåller.
Järnbeläggningar i vattenledningsrören och silar gör att vattnet får svårare att cirkulera vilket sliter på pumpar och andra hushållsmaskiner i onödan – med dyra underhållskostnader som följd.

Vattnet ger gråsvarta avlagringar

Om vattnet är svart eller grått kan det bero på mangan. Mangan är en metall som ofta ger svarta missfärgningar i sanitetsutrustning eller i värsta fall kan missfärga och förstöra tvätt.
Mangan kan ge en påbyggnad inne i rören som sedan lossnar och ger då små svarta flagor som kan jämföras med tjära. Du kan också upptäcka mangan genom att känna med fingret i kranarna som då ofta blir svarta.

Dessa problem kan uppstå av mangan:
• tvätten får svarta, grå eller bruna fläckar
• det bildas svarta partiklar i vatten som fått stå
• du får svarta fällningar i silar och kranar
• ofta blir vattnet också grumligt och kan avge lukt

Vattnet är gult/brunt

Blir ditt vatten gult då och då, ofta i samband med kraftigt regn eller efter snösmältningen, kan det vara ytvatten som tränger in i brunnen.
Ytvattnet innehåller humusämnen (organiskt material) och kan både missfärga vattnet och ge det dålig smak och lukt. Humus i vattnet kan också orsaka:

• gulfärgad tvätt
• att badkarsvattnet blir gult när du tappar upp

Det är bra att se över brunnen om du har problem med humusämnen. Det går också att åtgärda med vattenfilter, kanske även en UV-lampa för att med ultraviolett ljus minska mängden bakterier i vattnet.

Mitt vatten luktar

Luktar vattnet riktigt illa, som sump eller som ruttna ägg, kan det vara svavelväte. Det uppstår oftast i djupborrade brunnar som en gas i vattnet. Gasen frigörs när vattnet kommer i kontakt med luften och det kan lukta rejält. Det utgör ingen hälsorisk men är förstås ganska oangenämt.

Vattnet kan också få dålig lukt av mangan, järn eller av att yt- eller avloppsvatten som trängt ned i brunnen. Lukt i vatten går inte alltid att hitta i en vattenanalys eftersom gasen kan dunsta bort på vägen till laboratoriet. Kontrollera gärna om det är i varmvattnet, kallvattnet eller båda, och om lukten försvinner när du rör runt (luftar) i vattnet.

Vattnet innehåller salter och smakar konstigt

Ibland kan salter i vattnet påverka smaken, du kan märka det på att kaffet eller teet inte smakar som vanligt. Men framför allt ökar salter risken för att du får korrosionsskador på rörsystemen – vilket även lågt pH-värde kan orsaka. Avsaltningsanläggning eller dricksvattenfilter kan vara en lösning beroende på hur stora problemen är.

Saltvatten förekommer främst i bergborrade brunnar där påverkan från relikt saltvatten från inlandsisen ligger inbundet i berget. Din brunnsborrare har ofta väldigt bra koll på vilka djup som gäller i de olika områdena. Statens geologiska undersökningar (SGU) har även kartor man kan gå in på för att se ev. riskområden.

Även grävda brunnar kan få höga saltvärden, då främst från intilliggande vägar som saltas på vintern. Även urin och avlopp samt gödselstackar kan påverka brunnar.

Har du fler frågor så tveka inte att kontakta oss.