Avsyrningsfilter

Har du ett lågt PH i ditt vatten? Då har du ett surt och aggresivt vatten. Då behöver du ett avsyrningsfilter för att åtgärna detta.

Problem som orsakas av för lågt pH-värde t.ex. korrosion på rör, gröna utfällningar, grönt hår m.m. åtgärdas enkelt med ett avsyrningsfilter. Avsyrningsfilter neutraliserar kolsyran och höjer pH-värdet.


Vi jobbar med svensktillverkade vattenfilter från Aquagruppen®

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

 
 
 
Vattenfilter
Service
Vattenanalys
Annat