RENGÖRING AV VÄRME- OCH KYLSYSTEM

 VI HAR UTRUSTNING FÖR UTHYRNING

HYR AV OSS:

MOBILT OCH FLEXIBELT MAGNET- & PÅSFILTER I ROSTFRITT STÅL


Systembeskrivning: Filtret är ett mobilt magnet- och påsfilter av rostfritt stål som används för att effektivt avlägsna även de minsta smutspartiklarna.

 

Vanliga användningsområden är:

 • Filtrering av fjärrvärme-och kylvatten
 • Bassängvatten
 • Cirkulationssystem
 • Påfyllning på toppen för tillsats av ev. media, ex. brine eller glykol som doseras in via påfyllningsventilen eller fylls på manuellt i toppen på filtret
 • Som förfilter till jonbytaranläggningar samt många andra områden

FILTRET BESTÅR AV:


 • Filtreringspåse
 • Magnetisk stav
 • Cirkulationspump
 • Kontrollpanel
 • Balanseringsventil
 • Avluftningsventil
 • Kemikaliedoseringsventil
 • Tömningsventil i botten (smuts som samlas i botten av filtret)


FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL


Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Med tiden kommer prestanda av rörsystemen att minska. Detta på grund av olika typer av föroreningar som till exempel järn, kalk eller olika korrosionsprodukter.

                                                                    

 Detta kan leda till:

 • Driftavbrott
 • Högre energiförbrukning
 • Skador på systemet (värmepannan, cirkulationspump och värmeväxlare)
 • Igensatta termostater, injusteringsventiler, som i sin tur leder till ojämn värmefördelning med ökade energikostnader som följd.

 

KYLSYSTEM

Kylare och kyltorn är en viktig del av en byggnads kylsystem. De utgör en viktig investering och har höga driftskostnader. Dessutom kan det leda till funktionsstörningar och avbrott om smuts börjar samlas i dem. Att försumma underhållet kommer att leda till högre returvattentemperatur, vilket kommer att resultera i högre energiförbrukning och avbrott.

 

För att skydda systemet är det mycket viktigt att hålla rören rena. Genom genomgång och regelbundna kontroller och underhållsarbeten skyddar du Din investering.


BORTTAGNING AV PARTIKLAR

Filter tar effektivt bort även de minsta  partiklarna, ända ner till 1 micron.


FÖRDELAR JÄMFÖRT MED VANLIGA MAGNETFILTER


 • Praktisk och användarvänlig design med hjul för enkel transport
 • Jämfört med vanliga magnetfilter har vi också sediment filter som också tar bort ickemagnetiska partiklar.
 • Magnetstavarna i filtret avlägsnar magnetiska partiklar men är även utrustad med påse som filtrerar även de minsta partiklarna, ända ner till 1 micron.
 • Tryckmätaren påvisar filterbyte och rengöring av magnetstav vilket förhindrar tryckfall i systemet.
 • Påsarna finns i olika filtreringsgrader från 1 till 200 micron för att anpassas till mängden partiklar som finns i systemet.
 • Enkel montering, locket är försedd med öglebultar vilket gör det enklare vid rengöring av magnetstav och påsfilterbyte
 • Påfyllningsventil på toppen för tillsats av ev. media, ex. brine eller glykol som doseras in via påfyllningsventilen eller fylls på manuellt i toppen på filtret.
 • Tömningsventil i botten (smuts som samlas i botten av filtret)
 • Tack vare integrerad pump kan den fungera utan att cirkulationspumpen är aktiverad. Detta är en fördel när skiden används i perioder då värmesystemet inte fungerar.
 • Vår lösning tillåter att ta bort magnetit och partiklar utan driftavbrott då man ej behöver tappa ur och fylla på hela systemet.


VATTENANALYS

I samarbete med EUROFINS, har vi tagit fram vattenanalyspaket för värme och kylsystem.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR


  Vi erbjuder även permanenta lösningar som vi skräddarsyr efter just era behov.