Rengöring av värme och kylsystem

Vi har utrustning för uthyrning!

Vi kan även erbjuda tillsyn, service och provtagning

Förebyggande underhåll och minskade driftskostnaderVärme- och kylsystem
i fastigheter utgör en stor
investering och har höga
driftskostnader.


Värme- och kylsystemet är
ständigt utsatt för luft
och syre vilket orsakar
invändig korrosion.Med tiden kommer
prestanda av rörsystemen
att minska på grund av
olika typer av föroreningar
som till exempel järn,
kalk eller olika
korrosionsprodukter.

Detta leder till
igensättningar,
kalla radiatorer,
ojämn värmefördelning
i fastigheten och nedsatt
effektivitet i
värmeväxlarna.

Minskat och eftersatt underhåll kan leda till:


 • Driftavbrott.
 • Högre energiförbrukning
 • Ökade underhållskostnader
 • Försämrad funktion av avgasare
 • Skador på systemet
  (värmepannan, cirkulationspump och värmeväxlare)

 • Igensatta termostater och injusteringsventiler 
  som i sin tur leder till ojämn värmefördelning
  med ökade energikostnader som följd

MMP5 i Rostfritt stål

Lösning tillåter att ta bort magnetit och partiklar utan
driftavbrott då man ej behöver tappa ur och fylla på
hela systemet. Tack vare integrerad pump kan den
fungera utan att cirkulationspumpen är aktiverad.
Detta är en fördel när filtret (MMP5) används i perioder då värme- och kylsystemet inte är i drift eller vid underhållsarbeten.


Systembeskrivning:


 • Speciellt utformad för rengöring av värme-
  och kylsystem
 • Mobilt och lätt att ansluta

 • Utrustad med kraftfulla magneter för borttagning
  av magnetiska partiklar

 • Utrustad med avluftningsventil

 • Filterpåsar ner till 1 micron
 • Möjlighet till tillsättning av eventuella kemikalier via ventil på locket

Vi har tillsammans med VVS företag och fastighetsägare arbetat fram en skonsam
och användarvänlig produkt för rengöring av
värme- och kylsystem

Vanliga användningsområden:


 • Filtrering av fjärrvärme- och kylvatten

 • Vid byten av ex. värmeväxlare
  eller radiatorventiler

 • Vid underhållsarbeten/renoveringar/nyproduktion

 • Som förfilter för att säkerställa
  optimal funktion av avgasare

 • Påfyllning på toppen för ev. media, 
  ex. brine eller glykol som doseras
   in via påfyllningsventilen eller
   fylls på manuellt i toppen på filtret
Fördelar jämfört med
vanliga magnetfilter:

Lösningen tillåter att
samtidigt ta bort magnetit
och partiklar utan
driftavbrott.

Varför både magnetisk stav och påse

Ackumulering av magnetiska partiklar orsakar allvarliga skador.
Magnetstavarna i filtret avlägsnar effektivt magnetiska partiklar men är dessutom utrustad med ett påsfilter som filtrerar även de minsta smutspartiklarna, ända ner till 1 micron, för optimal rening.Ett syrefritt system är helt avgörande för systemets livslängd och funktion!

Viktigt är att systemen är rena från korrosions-
produkter för att avgasare skall fungera

tillfredställande.
I kranvatten är det mellan 7-10 mg/l syre. För ett värmesystem bör det ligga under 0,5 mg/l

Vi kan utföra fältprover såsom provtagning av järn, pH, hårdhet, syremätning.

I de fall andra tester krävs har vi ett nära samarbete med ackrediterade laboratorier som utför analyser på vatten/vätska.

Tilläggstjänster: • Montering
 • Tillsyn, service och provtagning
 • Utökad analys
 • Uthyrning av avgasare
Spirovent

Detta är den senaste generationens
undertrycksavgasare för vätskefyllda
värme- och kylsystem.

SpiroVent använder sig av det
cirkulerande flödet och skapar ett vacuum där fri luft, microbubblor och
upplösta gaser frigörs via en luftventil.
Genom att kontinuerligt avgasa delar
av systemvätskan reduceras de
negativa effekterna av luft och gas
på systemets prestanda och
energiförbrukningen reduceras.

Vi är servicepartner för: